Izolacja Ukladow Wydechowych
Jak powstają izolacje układów wydechowych?

Izolacje układów wydechowych tworzone są na podstawie dokonanych wcześniej pomiarów fizycznych lub według otrzymanych plików, informacji i planów konstrukcyjnych.

Pełna dokumentacja

Izolacje tworzone są jednostkowo i dokładnie dokumentowane, aby możliwe było ich ponowne wykonanie lub wprowadzenie zmian.

Doskonałe dopasowanie

Jesteśmy w stanie dopasować grubość izolacji do temperatury obiektu i jego umiejscowienia. Różne grubości izolacji – z tym samym zmniejszeniem temperatury – są możliwe dzięki użyciu odpowiednich materiałów wypełniających.